Category

Nyheter

SÅ HANTERAR VI CORONA / HOW WE HANDLE CORONA

By Nyheter

Välkommen även i virustider!

För att ytterligare stärka patientsäkerheten har vi ändrat i våra scheman så att vi är färre personer samtidigt på våra kliniker – både som arbetar och besöker oss. Allt för att begränsa smittorisken. Vi vill att du ska känna dig trygg när du behöver tandvård.

Men visar du förkylningssymtom såsom snuva, hosta, feber eller utslag ber vi dig att stanna hemma och kontakta oss för ny tid efter tillfriskningen.

Welcome, even in virus times

To further ensure our patients safety we have changed our schedules so that we are less people in our clinics at the same time – both the people working and our patients. We want you to feel safe when you need dental care.

If you’re showing symptoms such as fever, rashes or coughing, we ask that you stay home and contact us for a new appointment when you’re feeling better.

Boka nu