KRONOR OCH IMPLANTAT

NÄR DU VILL FÖRNYA
DINA TÄNDER

Ibland behöver tänder snyggas till på ett lite mer omfattande sätt än bara genom tandblekning och fyllning. Då vi kan vi använda skalfasader, vilket är tunna porslinsfronter som sätts fast på tänderna, vilket ger ett otroligt fint resultat.

Om olyckan är framme och man förlorar en tand eller flera, har vi olika lösningar. Det kan vara tandimplantat, broar/bryggor eller tandkronor. Allt anpassas efter dina behov och vilken behandling som är möjlig. Denna typ av tandvård kallas ibland för oral protetik.

En frisk mun är en glad mun!

Boka din tid för undersökning nu.

Boka nu

Tandimplantat

Tandimplantat kan idag användas för att ersätta en eller flera tänder som förlorats. En konstgjord rot av titan skruvas fast i käkbenet. Titan accepteras av kroppen som något som hör dit och därför växer ben och titan ihop. Därefter sätter man fast en tandkrona på titanroten.

Tandimplantat är idag ett av de bättre behandlingsalternativen för ersättning av förlorade tänder. Behandling har väldigt goda prognoser, speciellt om den utförs med originalprodukter.

Hur gör man tandimplantat?

Processen börjar med en undersökning. Då kontrollerar vi allmänhälsan och tar reda på om patienten tar mediciner etc. Vi undersöker noga området omkring tanden eller tänderna som försvunnit. Vi kompletterar dessutom med röntgenbilder.

När undersökningen är klar har vi en bild av hur mycket ben som finns att fästa tandimplantat i. Därefter träffar patienten kirurgen, och om det finns tillräckligt med ben, skruvar kirurgen in implantatet.

Om mängden ben inte räcker kan vi bygga upp mer ben. När operationen är klar ska implantatet läka fast och det kan ta 2-6 månader.

När inläkningstiden är slut träffar patienten tandläkaren igen. Då tar vi nya bilder för att kontrollera att allting är väl inläkt. Vi gör en avgjutning som skickas till våra tekniker. Allt arbete utförs av svenska certifierade tekniker, ingenting skickas utomlands. Vi använder oss bara av implantat från Nobel Biocare, så våra patienter kan vara säkra på att få högsta kvalitet. Inom loppet av 2-4 veckor får patienten sina nya tänder som ersätter de förlorade.

Tandimplantat fungerar som riktiga tänder vilket gör det viktigt med en god munhygien.

Vi lämnar två års garanti på våra fasta tandersättningar.

Tandbryggor och broar

När man förlorat en eller flera tänder kan tandbryggor vara ett alternativ. Tandbrygga är en sammanhängande konstruktion där granntänderna involveras för att ersätta den förlorade tanden/tänderna.

En förutsättning för att tandbryggan ska fungera bra är att granntänderna är friska och kan bära upp konstruktionen. En annan möjlighet är tandimplantat som fästs i käken. Då behöver alltså inga tänder involveras – ett fantastiskt alternativ.

Tandläkaren gör en avgjutning av tänderna och skickar in den till våra tekniker. Inom loppet av 2-3 veckor är arbetet klart och vi kan sätta fast tandbryggan.

En tandbrygga görs idag av porslin och ibland får man ta hjälp av metall inuti porslinet för att stärka bryggan. Men det behövs oftast bara när det handlar om stora eller långa tandbryggor. Tandbrygga är en bra behandling som har en god prognos och som ser väldigt naturlig ut i munnen.

Här är hygien – som så ofta – mycket viktig. Om du har tandbrygga får du ta hjälp av mellanrumsborstar eller specialanpassad tandtråd. Eftersom bryggor hålls uppe av granntänderna måste dessa förstås också hållas rena. Annars samlas det bakterier vilket kan leda till att en av stödtänderna måste tas bort och då förlorar man ju även sin tandbrygga.

Tandproteser

En tandprotes kan ersätta några eller alla tänder i käken. Protesen anpassas och tillverkas speciellt för dig och dina behov. Det finns två olika sorters avtagbara tandproteser: delprotes/partialprotes och helprotes.

För att en protes ska fungera bra krävs noggranna förberedelser. Protesen skapas på en avgjutning/avtryck av din käke/dina tänder och behandlingen sker i nära samarbete mellan patient, tandläkare och tandtekniker. Det behövs vanligtvis tre till fem tandläkarbesök innan tandproteser är färdiga.

Tandläkaren kontrollerar alltid tuggfunktion och slemhinnor i munnen och justerar tandprotesen om det behövs.

Det är alltid besvärligt i början med en ny tandprotes. Munnen behöver tid för att vänja sig vid protesen. Det kan ömma och göra lite ont i början, men det brukar snart gå över. Det krävs också en del övning för att lära sig tala och tugga obehindrat med en tandprotes. Det gäller att kontrollera protesen med hjälp av munnens muskler.

Delprotes

Delprotes är vanligast. Den fästs mekaniskt i kvarvarande tänder.

Helprotes

Helprotes behövs om du har förlorat alla tänderna i en käke. Helprotesen sitter kvar med hjälp av det sug som uppstår mellan protesen och gommen.

Skölj tandprotesen och munnen efter varje måltid, och rengör protesen ordentligt två gånger om dagen. Använd en mjuk tandborste och tandkräm för proteser. Borsta samtidigt gom och tandkött, dels för att få rent, dels för att massera så att du får en ordentlig blodcirkulation i slemhinnorna. Under natten bör protesen sitta kvar i munnen eller förvaras i ett glas vatten.

Vi lämnar ett års garanti på våra avtagbara tandersättningar.

Tandkronor

En tandkrona kan behövas om en tand har blivit lagad många gånger, bitits sönder eller har ett avvikande utseende. Tandläkaren tar vara på kvarvarande tandsubstans och formar den så att en krona får plats. Sedan tas ett avtryck av tanden och ett så kallat index. Idag görs i princip alla nya kronor av zirkonium eller något helkeramiskt material. Naturligtvis sker all tillverkning av tandkronor på ett certifierat svenskt laboratorium med certifierade material. När kronan cementerats kan man inte se skillnad på den och dina egna tänder.

Om alltför mycket av tanden saknas eller om tanden är rotfylld måste man göra en pelare. Då bygger vi upp en ny tandkrona, vanligtvis med en pelare som tillverkas av tandteknikern. Den cementeras i tanden och sedan cementeras den nya kronan. Arbetet med tandkrona och pelare kräver minst två besök och sedan behöver laboratoriet ca 7-10 dagar för framställningen. En tandkronas hållbarhet är beroende av materialet men ännu viktigare är munhygien.

Vi använder oss bara av certifierade tandtekniska laboratorier.

Digitaliseringen – ett led i framtidens tandvård

Vi på White tandvård fortsätter med digitalisering av tandvården. Ett exempel är att vi använder skanner för digitala avtryck i stället för konventionell teknik. Det skannerfabrikat vi satsat på är ett av de bästa och mest beprövade på marknaden.

Med hjälp av skannern gör vi snabbt och enkelt ett digitalt avtryck av din mun. Det betyder att du slipper det lite obehagliga momentet att sitta med avtrycksmassa i munnen. Den smala designen på skannern gör det enkelt att komma åt och skanna i hela munnen, även de bakre tänderna.

En annan fördel med den digitala skannertekniken är att arbetet med att framställa själva tandkronan blir mycket enklare, effektivare och precist. Det beror på att vi snabbt kan skicka den digitala informationen vidare till något av de svenskcertifierade laboratorier vi samarbetar med. Tidigare kunde tillverkningen av en krona ta upp till tio dagar. Nu kan den framställas på några få dagar.