Tandproteser

En tandprotes kan ersätta några eller alla tänder i käken. Protesen anpassas och tillverkas speciellt för dig och dina behov. Det finns två olika sorters avtagbara tandproteser: delprotes/partialprotes och helprotes.

För att en protes ska fungera bra krävs noggranna förberedelser. Protesen skapas på en avgjutning/avtryck av din käke/dina tänder och behandlingen sker i nära samarbete mellan patient, tandläkare och tandtekniker. Det behövs vanligtvis tre till fem tandläkarbesök innan tandproteser är färdiga.

Mer om tandproteser

Tandläkaren kontrollerar alltid tuggfunktion och slemhinnor i munnen och justerar tandprotesen om det behövs.

Det är alltid besvärligt i början med en ny tandprotes. Munnen behöver tid för att vänja sig vid protesen. Det kan ömma och göra lite ont i början, men det brukar snart gå över. Det krävs också en del övning för att lära sig tala och tugga obehindrat med en tandprotes. Det gäller att kontrollera protesen med hjälp av munnens muskler.

tandläkare som slipar på tandproteser

Nödvändig information

Skölj tandprotesen och munnen efter varje måltid, och rengör protesen ordentligt två gånger om dagen. Använd en mjuk tandborste och tandkräm för proteser. Borsta samtidigt gom och tandkött, dels för att få rent, dels för att massera så att du får en ordentlig blodcirkulation i slemhinnorna. Under natten bör protesen sitta kvar i munnen eller förvaras i ett glas vatten.

Vi lämnar ett års garanti.

Delprotes

Delprotes är vanligast. Den fästs mekaniskt i kvarvarande tänder.

Helprotes

Helprotes behövs om du har förlorat alla tänderna i en käke. Helprotesen sitter kvar med hjälp av det sug som uppstår mellan protesen och gommen.

Våra tjänster inom kronor och implantat

Boka tid
Läs mer om tandimplantat

Tandimplantat

Tandimplantat kan idag användas för att ersätta en eller flera tänder som förlorats.

Tandimplantat

Läs mer om tandbrygga

Tandbryggor och broar

När man förlorat en eller flera tänder kan tandbryggor vara ett alternativ.

Tandbryggor och broar

Läs mer om tandproteser

Tandproteser

En tandprotes kan ersätta några eller alla tänder i käken. Protesen anpassas och tillverkas speciellt för dig och dina behov.

Tandproteser

Läs mer om tandkronor

Tandkronor

En tandkrona kan behövas om en tand har blivit lagad många gånger, bitits sönder eller har ett avvikande utseende.

Tandkronor

Läs mer om Digital skanner

Digital skanner

Vi använder skanner för digitala avtryck istället för konventionell teknik.

Digital skanner