Undersökning

Första gången du kommer till oss gör vi en undersökning och kontrollerar din munhälsa.  Vi kontrollerar om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på problem och sjukdomar i munnen som behöver behandlas. Vi tar upp till fyra röntgenbilder och pratar därefter om hur du kan förebygga problem med dina tänder.

Om vi skulle konstatera något problem med dina tänder eller att du har någon sjukdom i munnen diskuterar vi detta och du får förslag på olika behandlingar. Du får alltid ett behandlings- och kostnadsförslag som du sedan tar ställning till.

Mer om undersökning

Innan du kommer till oss på undersökning vill vi gärna att du själv funderar på hur du upplever din munhälsa. Vad tycker du om din mun och dina tänder? Upplever du några problem? Det blir en bra utgångspunkt för den diskussion vi ska ha efter undersökningen.

Efter slutförd behandling erbjuder vi dig att att komma till oss för regelbundna undersökningar och förebyggande åtgärder. Dessa baseras helt på dina individuella behov och skiljer sig därför från patient till patient.

white-tandvard-malmo

Våra tjänster inom allmäntandvård

Boka tid
Läs mer om undersökning

Undersökning

Första gången du kommer till oss gör vi en undersökning och kontrollerar din munhälsa.

Undersökning

Läs mer om Tandlossning

Tandlossning

Tandläkaren eller tandhygienisten använder speciella instrument för att rengöra tandköttsfickorna.

Tandlossning

Läs mer om lagning

Lagning

Man måste ibland laga hål i en tand, exempelvis om karies har uppstått eller om en gammal fyllning har gått sönder.

Lagning

Läs mer om rotfyllning

Rotfyllning

Om ett hål blivit djupt kan det skada tandens nerv. Då kan det bildas bakterier som leder till en infektion i tandens rotkanal.

Rotfyllning

Läs mer om tandutdragning

Tandutdragning

Ibland måste man dra ut en tand. När en tand är så skadad eller infekterad att den inte går att rädda måste den helt enkelt tas bort.

Tandutdragning

Läs mer om Bettskena

Bettskena

När du vaknar och känner dig trött i ansiktsmusklerna, har huvudvärk eller ömma tänder är det sannolikt att du gnisslar tänder. Då kan du behöva en bettskena.

Bettskena

Läs mer om Snarkskena

Snarkskena

Om du snarkar när du sover kan du behöva en snarkskena. Det finns två typer av snarkare: snarkare med andningsuppehåll och sociala snarkare.

Snarkskena