Covid-19 Skip to main content

Den 29/9/21 slopades många av de restriktioner som infördes på grund av covid-19. Men vi kommer givetvis att fortsätta att göra allt vi kan för att begränsa smittorisken och förbättra patientsäkerheten. Vi vill att du ska känna dig trygg när du behöver tandvård.
Vi ber dig därför även fortsättningsvis, om du uppvisar symptom som till exempel snuva, hosta eller feber, att stanna hemma och istället boka om din tid.

Vi vill också att du som patient kommer ensam till din avtalade tid och att anhöriga väntar utanför kliniken, med undantag för våra yngsta besökare. En (1) förälder till barn får naturligtvis följa med in.

(English)
On 29/9, many of the restrictions that were introduced due to covid-19 will be abolished. But we will of course continue to do everything we can to limit the risk of infection and improve patient safety. We want you to feel safe when you need dental care.

We therefore ask you to continue, if you show symptoms such as runny nose, cough or fever, to stay at home and instead rebook your appointment.

We also want you as a patient to come alone to your appointment and for relatives to wait outside the clinic, with the exception of our youngest visitors. One (1) parent of a child is of course allowed to come along.