Skip to main content
Nyheter

SÅ HANTERAR VI COVID-19 / HOW WE HANDLE COVID-19

By november 11, 2020januari 7th, 2021No Comments

VÄLKOMMEN ÄVEN I VIRUSTIDER!

Till följd av ökad smittspridning i bland annat Skåne har Folkhälsomyndigheten skärpt de allmänna råden – men förtydligar att besök i till exempel tandvården inte omfattas av de ändrade riktlinjerna.

De personer som är i behov av tandvård uppmanas därför att genomföra besöken som planerat. Detta beslut gäller tillsvidare såvida inte ändrade restriktioner kommer från Folkhälsomyndigheten.

Givetvis gör vi allt för att begränsa smittorisken och vi arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten. Vi vill att du ska känna dig trygg när du behöver tandvård.

Vi vill också påminna er om att anhöriga får vänta utanför kliniken. En (1) förälder till barn får naturligtvis följa med in.

Visar du förkylningssymtom såsom snuva, hosta, feber eller utslag ber vi dig att stanna hemma och kontakta oss för ny tid efter att du har tillfrisknat.

Welcome, even in virus times

As a result of increased spread of infection in Skåne, among other places, Folkhälsomyndigheten has published stricter general guidelines – but clarifies that visits to, for example, dental care are not covered by the changed guidelines.

The people who are in need of dental care are therefore encouraged to carry out the visits as planned. This decision is valid until further notice from Folkhälsomyndigheten.

Of course, we do everything to limit the risk of spreading infection and we constantly work to improve patient safety. We want you to feel safe when you need dental care.

We would also like to remind you that relatives have to wait outside the clinic. One (1) parent of a child is of course allowed to come along.

If you show any cold symptoms such as runny nose, cough, fever or rash, please stay at home and contact us for a new time after you have recovered.

admin

Author admin

More posts by admin
Boka nu