Invisalign - genomskinlig tandställning | Få ett rakare leende Skip to main content

Tandställning för vuxna

Det är aldrig för sent för att skaffa tandställning. Oavsett ålder eller orsak hjälper vi på White tandvård dig med reglering av dina tänder. Tandregleringar korrigerar framför allt medfödda bettavvikelser, men även sådana som är förvärvade på grund av skador. Eftersom tänderna rör sig genom hela livet, samtidigt som ansiktet förändras kan behovet av korrigeringar öka när du blir äldre. Det kan gälla för tätt eller för glest sittande, alternativt snedställda tänder.

Invisalign – det osynliga alternativet

På White tandvård erbjuder vi Invisalign som är en populär och beprövad metod för reglering av tänder. Istället för en fast tandställning (”räls”) görs regleringen med hjälp av en serie formgjutna, avtagbara och genomskinliga tandskenor.

Under behandlingens gång byter du ut dina individuellt framtagna tandskenor med jämna mellanrum, hur ofta beror på behandlingsplanen. Gradvis kommer dina tänder att röra sig i riktningen mot den önskade slutpositionen. Varje tandskena är specialgjord efter dina tänder vilket gör dem bekväma och enkla att använda. Behandlingstiden med Invisalign varierar från person till person. Hur lång tid det tar beror på hur mycket dina tänder ska flyttas och hur ofta du använder dina tandskenor.

Efter avslutad Invisalign-behandling måste bettet stabiliseras i det nya läget. Det första året är viktigast för att inte tänderna ska flytta sig tillbaka till sin ursprungsposition. Stabiliseringen görs antingen med hjälp av en tunn metalltråd på tandradens baksida eller en nattskena. Vilken metod som är bäst anpassas individuellt.

Boka gärna en konsultation hos oss. Våra tandläkare gör en noggrann undersökning och vi använder skanner för digitala avtryck i stället för konventionell teknik med avtryck.

Som vuxen (över 23 år) får du själv bekosta din tandreglering men har man ett allvarligt bettfel eller tänder som står väldigt snett kan man få viss ersättning från Försäkringskassan.

Vill du boka en tid?

Boka online på White Tandvård – din tandläkare i Malmö, Helsingborg och Lund.

Boka tid